Ülke

Türkiye

İl

İzmir

Sektör

Alışveriş Merkezi

Görevler

Çevre Düzenlemesi
Altyapı
Prefabrik Üst Yapı

İş Veren

Klaros İnşaat

Durum
Başlangıç

Aralık 2012

Bitiş

Mart 2014

Bütçe

—–

Kuşadası AVM

Aralık 2012’de 18 aylık bir inşaat süresi planı ile yola çıkıldığında, Klaros İnşaat için yapısal çözümleme, yerinde dökme betonarme ve çelik konstrüksiyon karma tasarımı ile yapılmıştır. Dülger İnşaat ve Klaros İnşaat arasında kurulan işbirliği ile iş planı 15 aylık süreç olarak revize edilmiştir. Prefabrik üst yapı taahhüdünün tamamı 12 aylık süre içinde tamamlanmıştır. İş planında yapılan iyileşme sayesinde, Kuşadası AVM, Mart 2014’te yaz sezonunun hemen başlangıcında hizmete açılmıştır.
Kuşadası AVM projesi; mağazalar ve restoranlar için tahsis edilen 9 blok, 1 hipermarket ve 1820 kişilik oturma kapasitesine sahip amfi tiyatro ve çevre birimleri ile birlikte toplamda 13 bloktan oluşmaktadır.

Mağazaları içeren bloklarda, yapı sistemi tabanda ankastre çatı kotunda mafsallı arakat içermeyen çerçeverlerle kurulmuştur. Çatı sistemi tek yöne eğimli I kesitli öngermeli çatı kirişleri ile kurgulanmıştır. En düşük noktada kiriş alt kotu 4.30 m’dir. Bina cephelerinde 2.80 m kotuna kadar aluminyum/cam cephe sistemleri kurgulanacağından, 2.80 m kotu üstünde, cephe panellerinin iç yüzeyine monte edilecek biçimde kirişler teşkil edilerek cephelerin deprem güvenliği sağlanmış, çatı eğimi %2.25 mertebesinde projelendirilmiştir. Çatı kaplaması TPO membranlı kompozit kesit ile yağmur suyu drenajı ise sifonik system ile sağlanmaktadır. Bu sayede binaların üzerine gelecek yağmur suyu AVM dış cephesinde kurgulanan drenaj hattına deşarj edilmektedir.
Fast food birimi olarak hizmete açılan blok, tamamı arakatlı olarak moment aktarır çerçeveler ile çözülmüş ve çatı-teras kotunda ilişki halinde olduğu yapılardan dilatasyon ile ayrılmıştır.
Hipermarket olarak inşa edilen blok, 4826 m2 oturma alanına sahiptir ve tüm yapı -3.90 m kotunda bodrum kat içermektedir.
Parsel, deniz seviyesinden ancak 1.00 m yukarıda olduğu için yeraltı su seviyesi yönünden dezavantaj mevcuttur. Kazı derinliğini azaltabilmek amacıyla kolon-temel birleşimlerinde mekanik bağlantı elemanları kullanılmıştır ve yeraltı suyu riski asgariye indirilmiştir.
Hipermarket bloğunda; 24.00 m açıklıklı öngermeli I kesit kirişler ile çatı konstrüksiyonu kurgulanmıştır. Bina dış cephesi, dikey olarak monte edilmiş prefabrik betonarme cephe panelleri ile tamamlanmıştır. Bu panellerin üretiminde ithal beton yüzey desen kalıpları kullanılmıştır.
Tesis içinde projelendirilen 1820 kişi oturma kapasiteli amfi tiyatro, prekast kolonların üzerinde kademeli kirişler ve L formunda basamak elemanları ile mekanik bağlantılı olarak tasarlanmıştır.
Prefabrik yapı teknolojisi kullanılarak Kuşadası AVM projesi ile turizm bölgesinde bir proje daha kazandırılmış, bu sayede inşaatta ekonomi, hız, kalite sağlanmıştır. Yatırımcı ve müteahhit firma Klaros İnşaat’a, yapının inşaatı sırasında emeği geçen tüm Dülger İnşaat çalışanlarına ve bu projedeki bilgi birikiminde katkısı olan tüm sektör temsilcilerine teşekkür ederiz.